fb tw li yt tw

fotoja në kokë
Ballina Rreth meje Elektroteknikë Lëndët Matura Aplikacione Video Projekte

MATURA


Diploma

Me përfundimin e vitit të fundit të shkollës së mesme, në bazë të rregullores nevojitet edhe diplomimi, përkatësisht përfundimi i provimit të maturës, në kuadër të së cilit bënë pjesë edhe punimi i maturës ose punimi i diplomës.

Punimi maturës mund të zgjedhet nga lëndët profesionale të profilit arsimor përkatës, përkatësisht nga ato lëndë që janë të parapara me rregullore.

Në profilin arsimor Elektroteknik i kompjuterëve, nxënësit kanë mundësi të zgjedhin në mes katër lëndëve profesionale, edhe ate:

Më poshtë e keni një listë të punimeve të maturës së nxënësve nga lëndë të ndryshme, po numri më i madh janë nga lënda Rrjetat kompjuterike dhe komunikimi.

Këto punime shërbejnë si model për punimet tuaja, e gjithashtu edhe si literaturë shtesë për ju, e kurrsesi nuk lejohet kopjimi i tyre.

PUNIME TË MATURËS


Modeli i punimit të maturës


Mirë se vini në web-faqen
Animacioni gif
SHKOLLA E MESME "SEZAI SURROI"
Shkolla
UNIVERSITETI I PRISHTINËS
universiteti
MINISTRIA E ARSIMIT
ministria